Skip to main content

O nas

Wspieramy naszych Klientów w osiąganiu ich biznesowych celów od 1991 roku.
Współpracujemy głównie z firmami farmaceutycznymi – zarówno koncernami międzynarodowymi, jak i przedsiębiorstwami polskimi. Zespół BestPharma Solutions to grupa ludzi od lat związanych z pharma-marketingiem. Nasze ‘know-how’ budujemy przez współpracę z gronem cenionych w branży ekspertów. Profesjonalne konsultacje gwarantują przygotowanie i realizacje projektów zgodnych z najwyższymi światowymi standardami prawnymi, etycznymi i biznesowymi. Wyprzedzając rosnące wymagania rynku nieustannie weryfikujemy i aktualizujemy oferowane rozwiązania. W odpowiedzi na zmieniające się otoczenie rynkowe i regulacje prawne kreujemy nowe narzędzia, umożliwiając naszym Klientom osiąganie przewagi konkurencyjnej. Wraz z najwyższą jakością proponowanych rozwiązań oferujemy profesjonalny serwis i indywidualne podejście do każdego Klienta oraz projektu.

Nasza oferta

25 lat działań w sektorze marketingu farmaceutycznego pozwoliło nam na nieustanne poszerzanie naszej oferty. BestPharma Solutions to agencja 360 stopni.

STRATEGIA, KREACJA & PROMOCJA

Zarówno dla produktów nowo wprowadzanych, jak i istniejących w portfolio Klienta, oferujemy analizę otoczenia rynkowego produktu, przygotowanie strategii marketingowej, planu aktywności promocyjnych oraz nadzór nad ich realizacją.

Usługa obejmuje:

 • Project cyklu życia i strategii inwestycyjnej
 • Projekt launchu
 • Praca kreatywna
 • Zbudowanie zespołu Przedstawicieli Medycznych
 • Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych
 • Pre-launchingowe działania PR
 • Przeprowadzenie konferencji launchingowych
 • Post-launchowe działania PR
 • Prowadzenie i serwis programów

KAMPANIE MULTICHANNEL

Kampanie Multichannel to zintegrowane, wielokanałowe kampanie reklamowe, które pozwalają w najbardziej precyzyjny sposób na dotarcie do lekarzy, farmaceutów i pacjentów.

Kampanie Multichannel:

 • Programy edukacyjne
 • Aplikacje desktopowe
 • E-mailingi
 • Bazy danych
 • Social Media
 • Medyczne systemy informacyjne
 • SMS
 • Aplikacje mobilne
 • Publikacje w prasie
 • Telemarketing
 • E-mailing

PR & KOMUNIKACJA

Dla naszych Klientów z sektora healthcare prowadzimy kampanie PR-owe, zaprojektujemy i wdrożymy autorskie strategie komunikacji.

KONGRESY & KONFERENCJE MEDYCZNE

BestPharma Solutions kompleksowo zajmie się ogranizacją konferencji – od pomysłu po realizację. Konferencje pozwalają na podniesienie kwalifikacji, wymianę poglądów oraz nawiązania nowych kontaktów zawodowych.

KAMPANIE & PROGRAMY EDUKACYJNE

PROGRAMY EDUKACYJNE DLA LEKARZY

Mają na celu udostępnianie w sposób systematyczny i sparametryzowany wiedzy medycznej za pośrednictwem materiałów merytorycznych opartych na najlepszych światowych źródłach. Udział lekarza w programie jest monitorowany, a jego aktywność premiowana nagrodami edukacyjnymi oraz punktami edukacyjnymi przyznawanymi przez BestPharma na podstawie akredytacji NIL.

Sponsoring programów edukacyjnych dla lekarzy wspiera budowę wizerunku firmy prospołecznej oraz relacje z lekarzami zainteresowanymi podnoszeniem kwalifikacji. Długofalowym celem programów edukacyjnych dla lekarzy jest poprawa wizerunku firmy farmaceutycznej – sponsora projektów edukacyjnych.

Usługa obejmuje:

 • Zapewnienie kadry specjalistów odpowiedzialnych za merytorykę programu
 • Przygotowanie materiałów edukacyjnych
 • Bieżącą obsługę programu edukacyjnego na każdym etapie realizacji
 • Przyznanie punktów edukacyjnych
 • Wydanie certyfikatów potwierdzających ilość zdobytych punktów edukacyjnych

PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW

Maja na celu propagowanie wiedzy w zakresie profilaktyki i leczenia chorób. Są wartościowym uzupełnieniem standardowych zadań edukacyjnych realizowanych przez lekarzy. Sponsoring działań edukacyjnych skierowanych do pacjentów prowadzi do zmiany zachowań w ramach profilaktyki choroby oraz zwiększa świadomość pacjentów o chorobie i roli terapii. Długofalowym i pożądanym celem programów edukacyjnych dla pacjentów jest poprawa stanu zdrowia społeczeństwa.

Usługa obejmuje:

 • Opracowanie koncepcji i logistyki programu
 • Przygotowanie i produkcja materiałów programu
 • Dostarczanie Edukatorom materiałów edukacyjnych
 • Realizacje wypłat dla Edukatorów
 • Monitoring przebiegu programu
 • Sporządzanie raportu końcowego z edukacji

BADANIE RYNKU

Programy, w których lekarza w roli Badacza, na podstawie obserwacji, opisuje lub analizuje określone zdarzenie nie polegające na odkryciu lub potwierdzeniu skuteczności działania określonego produktu leczniczego, a jedynie na uzyskaniu wyników percepcji danego produktu leczniczego przez pacjentów.

BestPharma przygotuje dla Państwa koncepcję programu, zaprojektuje potrzebne materiały, przygotuje opinie ekspertów z instytucji opiniotwórczych, przeprowadzi analizę statystyczną i przygotuje raport końcowy.

BADANIA I ANALIZY RYNKU Rx

Badania i analizy rynku Rx umożliwiają szybkie zdobycie informacji rynkowych, niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji przez Klienta. Metodologia badań opracowana specjalnie na potrzeby eksploracji rynku farmaceutycznego pozwala zminimalizować ograniczenia związane z badaniem tego obszaru i gwarantuje otrzymanie wyników badań zgodnych z rzeczywistością. Nasza usługa obejmuje m.in: badanie wizerunku marki, wrażliwości cenowej, efektywności przekazów reklamowych, satysfakcji lekarzy i zachowań preskrybcyjnych.

BADANIA JAKOŚCIOWE (rynek Rx i OTC)

Realizowane przez BestPharma w małych, starannie dobranych grupach, pozwalają szybko przetestować hipotezy badawcze oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące motywacji i potrzeb konsumentów, percepcji wizerunku marki, produktu lub elementów kampanii reklamowej. Przygotujemy koncepcję badawczą, zrealizujemy badanie, a potem je dla Ciebie przeanalizujemy. Na koniec sporządzimy raport połączony z prezentacją wyników badania i na życzenie klienta opublikujemy go we wskazanym przez Klienta periodyku.

BADANIA ILOŚCIOWE

Realizowane przy użyciu wystandaryzowanych technik badawczych, umożliwiają poznanie dużych grup respondentów oraz estymację wyników na całą populację. Są niezawodne do badań zachowań preskrybcyjnych, preferencji pacjenckich, wizerunku i tożsamości marek, efektywności reklamy, lojalności grupy docelowej oraz innych ważnych problemów badawczych. Przygotujemy koncepcję badawczą, zrealizujemy badanie a potem je dla Ciebie przeanalizujemy. Na koniec sporządzimy raport połączony z prezentacją wyników badania i na życzenie klienta opublikujemy go we wskazanym przez Klienta periodyku.

PROGRAMY WSPARCIA PACJENTA

Mają na celu propagowanie wiedzy w zakresie profilaktyki i leczenia chorób. Są wartościowym uzupełnieniem standardowych zadań edukacyjnych realizowanych przez lekarzy. Sponsoring działań edukacyjnych skierowanych do pacjentów prowadzi do zmiany zachowań w ramach profilaktyki choroby oraz zwiększenia świadomości pacjentów o chorobie i roli terapii. Długofalowym celem Programów Wsparcia Pacjenta jest poprawa zdrowia społeczeństwa.

EVENTY, WARSZTATY I SZKOLENIA

Każdy event i szkolenie przygotowujemy w oparciu o informacje dotyczące specyfiki firmy. Docieramy do konkretnych potrzeb zarówno poszczególnych pracowników, zespołów, jaki i całej firmy. Szczegółowa analiza potrzeb w zakresie szkoleń pozwala nam trafnie określić cele, jakie Klient chce osiągnąć oraz wybrać skuteczne metody zrealizowania tych założeń. Warsztatowa, aktywizująca uczestników forma szkoleń umożliwia szybkie przyswojenie przekazywanej wiedzy i praktyczne sprawdzenie nowych umiejętności.

BAZY DANYCH & MARKETING BEZPOŚREDNI

Standardowa baza danych BestPharma zawiera około 60 tys rekordów oraz ok. 99% placówek w Polsce (ZOZ, przychodnie, gabinety prywatne) i jest zgodna z regulacjami GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). Baza jest stale aktualizowana w oparciu o informacje zbierane przez przedstawicieli terenowych, dane przesyłane przez samych lekarzy, a także zbierane przez Przedstawicieli Medycznych firm farmaceutycznych. BestPharma jest jedynym właścicielem bazy danych lekarzy oraz jej administratorem. Oprócz tego świadczymy usług direct marketing (marketing bezpośredni). Jest to usługa polegająca na dostarczaniu materiałów informacyjnych dla lekarzy. W przypadku leków etycznych jest to najszybszy i najprostszy sposób dotarcia do szerokiego grona specjalistów. Pozwala na personalizacje przekazu, braku bezpośredniej konkurencyjności, buduje świadomość marki i wizerunek firmy. To szybki i łatwy sposób jednoczesnego dotarcia do wybranej grupy targetowej. Projekt akcji, kreacja materiałów, realizacja akcji mailingowej.

ROZWIĄZANIA DIGITAL, MOBILE & IT

Oferujemy szeroki i precyzyjny dostęp do konsumentów w sieci, dzięki czemu możemy dostarczyć precyzyjne informacje o Twojej grupie docelowej. Stworzyliśmy unikalne kanały dotarcia do wszystkich grup konsumentów. Doświadczony zespół i innowacyjne działania przy użyciu najnowocześniejszych rozwiązań komunikacyjnych pozwalają nam szybko, efektywnie i bezbłędnie dostarczać informacje Twojej firmie.

MARKET ACCESS

Dzięki zatrudnieniu doświadczonych specjalistów od pharma-marketingu oferujemy dostęp do uznanych opinii liderów, środowisk lekarskich i pacjentów.

Nasza struktura

Nowoczesna komunikacja
pro-zdrowotna

Nasze narzędzia

Poznaj nasze narzędzia dla lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek.

Holistyczna platforma edukacyjna dla ekspertów branży medycznej

Platforma
edukacyjno – badawcza

Platforma integrującą narzędzia kampanii wielokanałowej

Interaktywne narzędzia
promocyjne dla SF

Dlaczego my?

25 lat doświadczenia w pharma-marketingu.
Realizowanie projektów przy użyciu najnowocześniejszych technologii.
Wykreowanie spójnego konceptu marki – pharma-marketing 360.
Nasze motto? Think outside the box!
Dostęp do wiedzy eksperckiej pozostałych spółek GREYWOLF S.A. Synergia spółek pozwala na wykorzystanie wiedzy z zakresu events&PR, digital, performance marketing. Dostęp do unikalnych narzędzi (m.in. do holistycznej platformy edukacyjnej BestDoctor)

Nasze portfolio

BestPharma Solutions tworzą specjaliści, którzy zbudowali doświadczenie pracując w takich agencjach jak Fastline Advertising czy BestDoctor Polska.

Nasi klienci 

BestPharma Solutions 

BestPharma Solutions 

BestPharma Solutions 

Manhattan Place 

Manhattan Place 

Manhattan Place